Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonywanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. w sprawie wprowadzenia cennika usług dodatkowych nie objętych taryfą za...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia usług wykonywanych z użyciem środków transportowych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie usług wykonywanych z użyciem ś...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości opłat za odcięcie oraz podłączenie dostaw wody wynikające z zadłużenia odbiorcy

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za o...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że z dnia  4 stycznia 2019 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarządu  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o.  w sprawie ustalenia wysokości kosztów up...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie nowo budowanych urządzeń przesyłowych wod-kan

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na mocy uchwały 02/2018 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o . o. w Szemudzie  z dnia  5 września 2018 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarz...
Czytaj więcej...