Klauzula informacyjna RODO

Zachowanie poufności danych jest dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szemudzie, niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie...
Czytaj więcej...

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bojano w Gminie Szemud – Kontrakt 3” – Nr postępowania 07/2018

Informujemy o ogłoszeniu postępowania, na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bojano w Gminie Szemud – Kontrakt 3” – Nr postępowania 7/2018...
Czytaj więcej...

Postępowanie o udzieleniu zamówienia na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud – Kontrakt 2” – Nr postępowania 6/2018

Informujemy o ogłoszeniu postępowania, na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego robót budowlanych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koleczkowo w Gminie Szemud – Kontrakt 2” – Nr postępowania 6/2018. Wszelkie inform...
Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w sprawie nowo budowanych urządzeń przesyłowych wod-kan

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że na mocy uchwały 02/2018 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o . o. w Szemudzie  z dnia  5 września 2018 roku, wchodzi w życie Zarządzenie Prezesa Zarz...
Czytaj więcej...

Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą

Apel do mieszkańców o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą W związku z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych oraz niskim stanem wody na ujęciach na całym obszarze Gminy Szemud, apelujemy do mieszkańców o oszczędne i racjonalne korzystanie...
Czytaj więcej...

Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków

Informacja w sprawie taryfy za wodę i odbiór ścieków Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o. w Szemudzie uprzejmie informuje, że w dniu 11 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzje zatwierdzające ta...
Czytaj więcej...